Otropedija Par-Mar

Certifikati

 

Naročito smo ponosni na posjedovanje Rigo-Cheneau certifikata vodećeg svjetskog stručnjaka za liječenje skolioze ortozama dr. Manuela Rigo-a.


Surađujemo sa