Otropedija Par-Mar

Kifoza

Što je kifoza?

Kifoza je zakrivljenost srednjeg dijela kralješnice, pored rebara. Ovdje kralješnica zavija lagano prema natrag, dajući leđima tako blagi, okrugli izgled. Normalan raspon krivine je 20 do 45 stupnjeva.

Dok je određen opseg krivine normalan, liječnici kifozom smatraju onu krivinu koja premašuje rečeni opseg. Ponekad se to naziva i hiper-kifoza. U djece kao i odraslih kifoza može uzrokovati pogrbljen izgled. Može, također biti i bolna. U ozbiljnijih slučajeva, kifoza uzrokuje probleme rada srca i pluća.

 

Tipovi kifoze u djece i adolescenata

Posturalna kifoza

Ovaj oblik najčešće se zamjećuje u adolescenata. Početak posturalne kifoze uglavnom je spor. Češći je u djevojčica nego u dječaka. Posturalna kifoza obično je udružena sa lumbalnom hiperlordozom (prenaglašenošću slabinskog zavoja). Hiperlordoza je način na koji tijelo pokušava kompenzirati poremećaj gornjeg dijela kralješnice.

Scheuermannova kifoza

Kao kod posturalnih kifoza i Scheuermannova kifoza najčešće se pojavljuje u adolescenata, negdje između 10 i 15 godina, dok je tijelo još u razvoju. Često nazivana Scheuermannova bolest, dva puta je češća u dječaka nego u djevojčica. Početak može biti praćen sa boli, većinom blagom i umorom. Uvjet za postavljanje dijagnoze je prisustvo jednog ili više ulinjenih kralješaka, što je vidljivo na RTG slici. Uzrok Scheuermanove bolesti je nepoznat. Neki ljudi pored ove kifoze također imaju skoliozu. Osobe koje su bolovale od Scheuermanove bolesti mogu kasnije tijekom života osjetiti povećanje bolova s godinama.

Kongenitalna kifoza

Malformacija leđne moždine tijekom fetalnog razvitka uzrokuje kifozu u neke djece. Neki kralješci mogu biti spojeni i kost se ne može pravilno razvijati. Ovaj tip kifoze može se pogoršavati kako dijete raste.


Surađujemo sa